Døde 1889 - 1891 i Tømmerby Sogn, Thisted Amt
Nr Dødsdagen Begravelsesdagen Den Dødes For- og Tilnavn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 13 Februar 1889 19 Februar 1889 Christen Jensen Brun (E) Fattiglem på Lild Fattiggaard 84 Aar Begravet på Lild Kirkegaard
2 16 Maj 1889 22 Maj 1889 Christian Bech Thomsen (ug) Søn af Husmand Niels Thomsen i Tømmerby Kjær 5 Uger  
3 29 Maj 1889 4 Juni 1889 Niels Kristian Jensen (g) (Præst) Husmand paa Kjærup Hede 66 Aar  
4 29 Juni 1889 5 Juli 1889 Jens Jensen Boier ( Silkeborg ) Gaardmand i Tømmerby 67 Aar  
5 16 August 1889 21 August 1889 Jens Peter Pedersen (ug) Søn af Husmand Peder Kristian Jensen Ba?? I Tømmerby 27 Aar født 17 januar 1862 i Øsløs, 5 Udskrivningskreds 550 Lægd, Bogstav D N=8
6 25 December 1889 31 December 1889 Dødfødt Søn af Gaardmand Peder Kristian Hansen i Kjærup _  
1 9 April 1890 15 april 1890 Anders Kristian Nielsen ( Hegelund ) G Husmand paa Lynge 36 Aar født 15 Juni 1853 i Højstrup, 5 Udskrivningskreds 530 Lægd Bogstav F N=5
2 3 Maj 1889 9 Maj 1889 Lars Christian Mogensen Gaardmand i Sønder Fuglsang 74 Aar  
3 11 Maj 1889 18 Maj 1889 Kristian Andreas Stentoft Mortensen  ( ug ) Søn af Husmand Jens Mortensen i Frøstrup 1/2 Aar  
4 27 August 1889 2 September 1889 Jens Kristian Mogensen ( ug ) Ungkarl i Sønder Fuglsang 76 Aar  
5 30 December 1889 6 Januar 1889 Niels Kristian Graversen Thomsen ( ug ) Søn af Husmand Niels Thomsen ( Skolemester ) i Tømmerby Hede 5/12 Aar  
1 27 April 1891 4 Maj 1891 Peder Kristian Jensen ( G ) Husmand i Tømmerby 68 Aar  
2 6 Juni 1891 12 Juni 1891 Johannes Jensen ( G ) Husmand og Tøffelmager i  Tømmerby 73 Aar  
3 14 Juni 1891 19 Juni 1891 Niels Eriksen ( G ) Gaardmand i Tømmerby 50 Aar  
4 18 September 1891 24 September 1891 Kristen Larsen Lynge ( G ) Aftægtsmand i Tømmerby 73 Aar Død paa Thisted Amtssygehus
5 6 November 1891 13 November 1891 Valdemar Beck ( G ) Indsidder i Tømmerby 62 Aar  
6 5 December 1891 13 December 1891 Dødfødt Søn af Ole Christian Dauggaard Husmand fra Frøstrup Hede _  
             
1 19 Februar 1889 24 Februar 1889 Dødfødt Husmand Kristen Sørensen Dahls Barn paa Selbjerggaards Hede _  
0 27 Febraur 1889 6 Marts 1889 Marie Kjerstine Nielsen Koldborg ( ug ) Datter af Husmand Niels Madsen paa Frøstrup Hede 17 Aar Død paa Thisted Amtssygehus
2 9 Juni 1889 16 Juni 1889 Birgitte Marie Kathrine Simonsdatter ( G ) Gaardmand Jens Degn Nielsens Hustru i Tømmerby i Kjeller 67 Aar  
3 8 Juli 1889 14 Juli 1889 Margrethe Pedersdatter ( G ) Husmand Niels Andersen ( Knudsen ) Hustru i Tømmerby  Hede 74 Aar  
4 10 September 1889 16 September 1889 Lavra Andersen Hove ( ug ) Gaardmand Anders Hove Rasmussens Datter i Kjærup Mark 16 Aar  
1 1 April 1890 7 April 1890 Mariane Jensdatter Andersen ( ug ) Husmand Jens Peter Andersen ( Trommerslaar ) 8 Aar  
2 13 April 1890 20 April 1890 Ane Marie Jensen ( G ) Husmand Niels Peter Gregersen ( Bro ) Hustru paa Lynge 64 Aar  
3 10 Juni 1890 16 Juni 1890 Ane Jensdatter ( Holm ) ( E ) Enke efter Afttægtsmand Lars Kristian Frue i Lynge med Ophold hos Gaardmand Poul hansen Højstrup Mark 82 Aar  
4 24 Juli 1890 1 August 1890 Mette Marie Sørensdatter ( Koldborg ) ( E ) Enke i Tømmerby Fattiglem 89 Aar  
5 28 December 1890 4 Januar 1891 Dødfødt Pige Datter af Gaardejer Jakob Bak Tømmerby Overgaard _  
1 10 Februar 1891 18 Februar 1891 Maren Kjerstine Rasmussen ( G ) Gaardmand Søren Jepsen Dahlsgaards Hustru i Kjærup 52 Aar  
2 4 marts 1891 13 Marts 1891 Dorthe Marie Enevoldsdatter ( G ) Husmand Jens Nielsen ( Abildgaards ) Hustru i Frøstrup Hede 61 Aar  
0 22 Maj 1891 29 Maj 1891 Anine Larsen Vixø Datter af Husmand og Smed i Tømmerby Lars Kristian Pedersen ( Vixø ) 11 Aar  
3 5 Oktober 1891 9 Oktober 1891 Kristine Magdalene Kanstrup ( ug ) Datter af Husmand paa Lynge eller Højstrup Mark Kristen Kanstrup Andersen 2 Aar  
4 8 December 1891 15 December 1891 Gjertrud Knudsen ( ug ) Datter af afdøde Husmand i Tømmerby Knud Villesen boende i Tømmerby 52 Aar  
5 13 December 1891 21 December 1891 Maren Kjerstine Kristensen ( G ) Enke efter afdøde Gaardmand Jens Kristian Mortensen ( Dahlsgaard ) i Frøstrup 76 Aar  
6 17 December 1891 26 December 1891 Juliane Jensen ( ug ) Enke efter afdøde Husmand i Frøstrup Niels Andreas Nielsen 65 Aar  
1 13 Januar 1891 19 Januar 1892 Ane Margrethe Jensen ( ug ) Datter af Husmand paa Lynge Peter Kristian Jensen ( Høgh ) 5 1/2 Aar