Fortsættelse af Wiberg Præstehistorie for Gadstrup-Syv sogn

19. Jens Vilhelm Leth døde 15.oktober 1876. Fru Leth flyttede til København, døde 13. januar 1909. Begge ligger begravet på Gadstrup kirkegård.

20. 1877 - 82. Carl Elias Holger Tuxen. Født 12. marts 1825 i København.
Forældre: Major Johan Georg Christian Tuxen og hustru Christiane Cathrine Vedsted. Student 1842. Cand. Theol. 1849. Huslærer først i København derefter på herregårde. Derefter i Paris og Rom. 9. december 1864 viet til Karen Augusta Elisa Kruuse, f. 9.4.1835 på Kyholm, som dt. af kaptajnløjtnant Caspar Frederik Kruuse (søn af provst Kruuse i Højelse) og hustru Erika Amalie Budde.
Kaldet 10. august 1866 til sognepræst i Vinkel og Rind. 8.1.1877 sognepræst i Gadstrup-Syv. 30. august 1882 kaldet til Ejby-Nr.Dalby. 21. maj 1882 provst i Ramsø-Tune Herred. Februar 1886 forflyttet til Højelse-Lellinge. Døde 30. november 1886 efter nogen tids svagelighed. Provstinden døde 13. marts 1904. Tuxen var en strålende begavelse. Havde udmærkelse i samtlige eksaminer. Skrev afhandlinger bl. a. om matematik.

21. 1882 - 91. Søren Christian Müller. Søren Christian Müller. Født 30. marts 1821 i København.
Forældre: Kaptajn og Toldkontrollør Frederik Ludvig Müller og hustru Anna Dorthea Ørsted, der var søster til Anders Sandøe og Hans Christian Ørsted. Student 1841 fra Borgerdydsskolen i Kbh. Cand. Theol. 1848. I flere år lærer, bl. a. ved Holmens Skole, 1852 - 59 overlærer ss. 17. maj 1855 viet til Ida Hansine Frederikke Petrea Gjerding, f. 23. april 1829 i Nysted, som dt. af købmand Hans Bredahl Gjerding og hustru Karen Emilie Kjeldsen.
Kaldet 27. maj 1859 til ordineret kateket i Vejle og Hornstrup, samt overlærer ved Vejle Borgerskole. Hans sociale interesse førte til at han var med til at oprette et børneasyl i Vejle.
Blev udnævnt 12. november 1870 til sognepræst i Øster Velling, Helstrup og Grensteens menigheder. Herfra kom han 16. juni 1882 til Gadstrup-Syv sognekald. Pastor Müller var en betydelig og dygtig mand. 23. januar 1891 fik han bevilget sin afsked i nåde og med pension. Han døde 21. august 1906 i København. Pastorinden flyttede sammen med sønnen Hans Christian og døtrene Betty og Tony tilbage til Gadstrup hvor hun døde 6. december 1921 og blev begravet ved sin mands side. Datteren Tony blev en kendt kunstner og levede i Gadstrup til sin død.

22. 1891 - 1911. Osvald Vilhelm Bøggild. Født 5. august 1839 i Lagtved i Dronninglund, søn af skovrider Ove Henrik Bøggild og hustru Caroline Scheurer. Student Ålborg 1856. Huslærer 1858 - 60. Cand. Theol. 1865. Han var på Grønland i flere år, hvor parret mistede en lille datter. Han blev viet 17. marts 1867 til sin kusine Caroline Henriette Fritzche, f. 17. november 1839, dt. af hofglashandler Carl Edvard Fritzche og hustru Vilhelmine Franzisca Schuerer. De adopterede et grønlandsk barn der blev opdraget hos parret. Mange vil huske hende som frk. Motzfeldt eller Tante Grønland.
6. september 1878 fik pastor Bøggild kald i Skørping-Frær. Her blev pastoren i 13 år til 14. april 1891 hvor han blev kaldet til Gadstrup-Syv, hvor han fik 20 lykkelige år. 13. marts 1911 fik han afsked i nåde og med pension. Han flyttede til København, hvor han døde 20. august 1920. Hustruen døde 2. oktober 1917.

23. 1911 - 29. Carl Christian Sørensen. Født 31. marts 1864 i Vig, søn af lærer Johan Ludvig Mathiesen Sørensen og hustru Anna Jacobine Nyholm, hvis far var præst i Højelse fra 1846 - 73. En bror til pastor Sørensen var biskop H. S. Sørensen i Århus. Rejste til USA, blev student fra von Western institut 1883, cand. Theol. 1893, lærer ved Samsø realskole. 1895 igen til til USA, præst i Elk Horn, Iowa senere Lindsay, Nebraska. 11. november 1869 viet til Ingeborg Lund, f. 11. november 1869 i Tranebjerg Samsø, dt. af Reinhold Julius Lund og Marie Gylling. 25. maj 1903 kaldet til præst i Roholte og 1911 i Gadstrup-Syv. Tre af sønnerne blev præster, en blev lærer og to døtre blev lærerinder. Pastor Sørensen døde 14. oktober 1934. Ingeborg Sørensen døde 31. juli 1919. Begge er begravet på Gadstrup kirkegård.

24. 1930 - 1. juli 1972 Christian Vilhelm Strange-Hansen. Født 5. maj 1902 i Kgs. Lyngby. Død 1. august 1982. Søn af etatsråd Christian Vilhelm Hansen og hustru Marie Amalie Strange. Student 1920 fra Schneekloths skole. Cand. Theol. 1926, samme år præsteviet og medhjælper for sp. i Nakskov-Branderslev. 27. januar 1930 kaldet til sognepræst i Gadstrup-Syv. Viet 11. april 1930 til Marie Johanne Søgaard Jørgensen, f. 20. marts 1903 i Nakskov, dt af bogholder Valdemar Jørgensen og hustru Rasmine Christine Rasmussen.

25. 1. juli 1972 - 1. november 1972 Johan Nielsen, født på Færøerne og senere i mange år folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Præst på Amager.

26. 1. november 1972 - 1. september 2006 Frank Møller Christiansen. Provst. Født i Nr. Sundby. Student 1956. Cand. Theol. 1971. Gift 1968 med (27) Helga Møller Christiansen. Ingen børn.

27. Helga Møller Christiansen. Født på Bornholm. Hustru til Frank Møller Christiansen. Da Frank M. C. blev sognepræst i Gadstrup, fortsatte hun i nogle år som residerende kapellan i Allehelgens sogn på Amager. Derefter skiftede hun til præsteembedet i Vor Frue, Vindinge sogn. Derfra 3/4 i Gadstrup - Syv. Ingen børn. Efter Franks pensionering fortsætter Helga på fuld tid i Gadstrup - Syv, bl. a. med 65 konfirmander.

Sidst opdateret d. 2. november 2006