Skøder fra Randbøl Coloni i forbindelse med overgangen til selveje

Historien

I Bogen "Randbøl - Glimt af et hedesogns historie" skriver N.M Schaffel-Nielsen på side 175.

Selvejere

den 31. marts 1852 underskrev Kong Frederik den 7.:

"Lovforslag Oom Overdragelse af Colonistederne på Alheden og Randbøl-Hede i Jylland til sammes Fæstere som Selvejendom".

Loven betød, at statens tidligere fæstere kunne købe deres gårde for en pris af 150 Rigsbankdaler (Rbd) pr. tønde hartkorn. Der blev også plads til en nedre grænse for prisen, idet det i lovforslaget hedder:

dog for intet Sted bestemmes et mindre Beløb end 25 rbd., om endog dets Hartkort er under en sjettedel Tønde".

Citat slut.

Skøderne

 1. Randbøl Sogn, matr. 2 kaldet Øllgaard for Jørgen Clausen
 2. Hoffmansfeldt, matr. 1 for Niels Pedersen
 3. Hoffmansfeldt, matr. 2 for Hans Laursen
 4. Hoffmansfeldt, matr. 3 for Hans Jensen
 5. Frederiksbaab, matr. 2 for Peder Andersen
 6. Frederikshaab matr. 3 og Store Almstok matr. 9 for Peder Johan Pedersen Falther
 7. Frederikshaab, matr. 4 for Hans Peter Petersen
 8. Frederikshaab, matr. 5 for Johan Erik Nielsen
 9. Frederikshaab, matr. 7 og Store Almstok matr. 8 for Jens Christia Nissen
 10. Frederikshaab, matr. 8 for Hans Christian Thomsen
 11. Frederikshaab, matr. 9 for Niels Pedersen
 12. Frederikshaab, matr. 10 for Hans Nielsen
 13. Frederikshaab, matr. 11 for Mads Jørgensen
 14. Guldbergsminder, matr. 1 for Mads Mortensen Stokholm
 15. Hoffmannslyst, matr. 3 for Jens Christensen Raun
 16. Hoffmannslyst, matr. 4 for Ole Larsen
 17. Hoffmannslyst, matr. 5 for Hans Jepsen
 18. Hoffmannslyst, matr. 6 for Anders Clausens Enke Kirsten Henriksen
Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 21. marts 2009