Bække Sogn - Viede 1871 - 1878
  Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted Vielses Dagen
1871 Enkemand Lars Christiansen, Søn af Husmand Christian Andersen og Hustru Kirstine Christensdatter, Født 26.September 1816 i  Balstrup, Ringsted Amt, Døbt i Ringsted Kirke d. 27 Oktober s.Aconfirmeret – søndag efter Paaske 1831 og vaccineret Ugift Fruentimmer Else Mikkelsdatter, Datter af Husmand Mikkel Madsen og Hustru Ane Margrethe Jørgensdatter i Kragelund Født 12 September 1821, døbt i Hjemmet den 12 Juli 1821 , i Kirken den 2 September. s.A Vaccineret 21 Juli 1825 og Confirm. Den 2 April 1837 1ste September 1871
Ungkarl Poul Madsen Poulsen, søn af Indsidder Niels Poulsen og Hustru Dorthea Poulsdatter af Drostrup, Født den 25 Feb og Døbt den 24 April s. a 1848 i Gjesten, Vaccineret 8 Mai 1862 af Petersen. Confirmeret 12 April 1863. Attest fra Sogneraadet i Gjesten af 26 Mai 1871 Pigen Maren Olesen Poder, Datter af Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter af Bække, Født den 23 April 1841, Døbt 23 Mai s. A. vaccineret 7 Juli 1843 af Rosendahl. Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1855 18de October 1871
Ungkarl Andreas Sørensen, Søn af Gaardmand Søren Therkildsen og Hustru Mette Kirstine Jørgensdatter, er født i Ølholm- Langskov Sogn Vejle Amt – 25 Juli 1850, Døbt 15 September s.A Vaccineret 10 September 1851 og Confirmeret i Foraaret 1865.- Attest fra Sogneraadet i Uldum- Langskov af 1 November 1871 Pigen Karen Nielsen, Datter af Gaardejer i Kalhauge Niels Laursen Vendelbo, er Født og døbt i Kollerup 11 marts 1840, vaccineret 1 September  1843 og Confirmeret søndag efter Paaske 1854 24de November 1871
Ungkarl Hans Nielsen, Søn af Niels Henriksen af Thersbøl, er Født den 11 Februar 1829, Døbt den 12 Februar s.A Vaccineret d. 14 Juli 1834 af Hansen i Ribe og confirmeret første søndag efter Paaske 1846 af Peter Heinesen Opholder sig i Bække Attest fra Pastor Sveistrup i Veien 17/11-71 Pigen Karen Nielsen, Datter af Niels Christian Pedersen og Hustru Maren Jensdatter i Asbo, er Født 21 August 1833, Døbt den 26 September 1833, Vaccineret 16 Juni 1841 af Rosendahl og Confirmeret i Veerst Kirke 30 april 1848 af Pastor Vraae. Opholder sig i Bække attest fra Pastor Sveistrup i Veien 17/11- 71 15de December 1871   
Ungkarl Nis Laugesen, Søn af Husmand Lauge Christensen og Hustru Marie Eline NisDatteraf Kragelund er Født den 18 Marts 1846, døbt 26 April s.A, vaccineret 17 Juni 1849 og Confirmeret 1 søndag efter Paaske 1860. Opholder sig i Bække. Attest fra Sogneraadet af 15 November 1871 Marie Magdalene Valkenberg, født i Flensborg den 1 Juli 1850, Døbt 28 Juli s.A, Confirmeret Palinerisdag 1865 og Vaccineret 14 Juni 1855. hun er Datter af Arbejdsmand Jacob Mathiesen Falkenberg og Hustru Jacobine Frost. Opholder sig i Bække 15de December 1871   
1872 Ungkarl Thomas Kjær, Søn af Jacob Kjær af Jægerup Sogn i Sønderjylland, er Født 3 Mai 1847 Døbt 11 Mai samme Aar, Vaccineret ifølge Attest af 10 Marts 1872, Confirmeret Palmesøndag 29 Marts 1863 af Pastor Andreasen i Jægerup ( 25 aar) opholder sig i Bække Sogn attest fra Pastor Andreasen bevidner, at han er fri for Ægteskabs Løfte og ingen Understøttelse har modtaget af Communen Pigen Maren Jørgensen, Datter af Jørgen Frandsen Christensen og Hustru Ane Hansdatter af Bække, er Født 23 Januar 1851, døbt i Hjemmet samme dag, Vaccineret 26 Juni 1851 af Bloch. Confirmeret 1 october 1865 af Kofoed        ( 21Aar) opholder sig i Bække Sogn 8de Mai 1872
Ungk. Gaardm. Jeppe Rasmus Mogensen, Søn af Gdrm Mogens Jepsen og Hustru Ingeborg RasmusDatteraf Kragelund, er født d. 13 Juni 1842, Døbt 25 September s.A Vaccineret den 7 Juli 1843 af Rosendahl og Confim. 1 søndag efter Paaske 1857 ( 30 aar). Karen Andersen, Datteraf Gdrm. Anders Christensen og Hustru Marie Andersen af Kragelund, er født 7 Juni 1857, Døbt 6 Juli s.A Vaccineret den 16 Juli 1852 af Block og Confirm. 1 Oktober 1865 ( 21 aar) 17de Juli 1872
Ungkarl Indsidder Hans Nielsen Jensen, Søn af Inds. Jens Hansen af Kjøholt og Hustru Ane Marie Andersen er født den 15 januar 1848, døbt 12 Marts s.A Vaccineret 6 November 1861 og Confirm. 13 April 1862. Attest fra Vilslev-Hunderup Degneraad af 14 December 1872 ( 25 aar) Pigen Karen Hansen, datter af Gdrn. Hans Sørensen af Bække og Hustru Mette Kathrine Nielsdatter, er født den 22 November 1842, døbt 26 December s.A  Vaccineret den 15 Juli 1856 og Comfirm første Søndag efter Paaske 1857 ( 30 aar ) 19de December 1872 
1873 Ungkarl, Møllesvend Hans Knudsen, Søn af Husmand Knud Marcussen og Hustru Ane Hansdatter i Gjesten Sogn, er født i Mesinge i Fyen 18 januar 1842, døbt 15 Februars.A Vaccineret 4 Juli Hansen i Kjerteminde Confirm. 1 Søndag efter Paaske 1856 af Schouboe. Attest fra Mesinge Sogneraad af 22 Januar 1873 ( 31 aar) Pigen Kirsten Marie Nielsen Datter af Husmand Niels Pedersen og Hustru Dorthea Andersdatter i Jordrup, er født i Jordrup 8 april 1846, døbt 1 Juni s.a Vaccineret 20 September 1849 af Block. Confirmeret 15 April 1860 af Grove ( 27 aar) 20de Februar 1873
Ungk. Søren Hansen, Søn af Gdrm. Hans Sørensen og Hustru Mette Chathrine Nielsdatter af Bække Mark er født 29 December 1845, døbt 7 Januar 1846 og Confirm 1 søndag efter Paaske 1862 i Andst Kirke af Provst Madsen ( 28 aar ) Pige Mette Christine Petersen, Datter af Indsidder Peder Knudsen og Hustru Johanne Nicolaisdatter i Gamst Er født den 31 Oktober 1834 og døbt 2 November s.A, Vaccineret 27 Juli 1836 og Confirm. (42 aar) 2den Maj 1873
Ungkarl Jochum Christian Heinrich Arpe, søn af Husmand Henrich Christian Arpe og afdøde Hustru Christiane Margrethe Arpe af Asbo, er født paa Passau Mark, Seelent Sogn Wettenberg Gods ved Preetz i Holsteen den 21 August 1851 og døbt 29 samme maaned , Vaccineret 17 Juli 1852 Dr Leith, Confirmeret i Læborg Kirke 1 Oktober 1865 Pigen Mette Johanne Hansen, Datter af Jens Hansen og Hustru Maria Jensdatter paa Vester Gjesten Mark, er født 4 August 1848, er Døbt 10 September s.A, Vaccineret 6 September 1849. Confirmeret af Provst Schouboe i Gamst 1 Søndag efter Mikkelsdag 1862. Hun opholder sig i Asbo 21de Marts 1873
Ungkarl Niels Madsen Henriksen, Søn af Gaardmand Henrik Nielsen og Hustru Lene nielsDatteraf nyby, Læborg sogn, er født den 23 august 1843, Hjemmedøbt 27 august og i Kirke 8 Oktober s.A, vaccineret 19 August 1845 og Confirmeret 11 April 1858 Pigen Ane Kirstine Christensen, Datter af Gaardmand Christen Madsen og Hustru Ane Kirstine Hansdatter af Bække, er født 2 September 1849, Hjemmedøbt 11. s. M og i Kirken 4 November s. a. Vaccineret 28 Juni 1852 og Confirmeret i Vorbasse Kirke 1 Søndag efter Paaske 3 april 1864 25de April 1873
Enkemand Gaardm. Frands Andersen, født i Læborg Sogn 22 Februar 1840, døbt 20 Januar samme Aar, Confirmeret den 23 April 1854.Attest fra Skifteretten af 25 Juni 1873. Vaccuneret 7 Juli 1843 Pigen Ane Jensen, Datter af Pigen Erica Andrea Hansdatter og Laurids Jensen af Veerst som Udlagt Barnefader , er født 5 April 1843, døbt 7 Maj samme Aar, Confirmeret i Veien Kirke 19 April 1857. Vaccineret 12 Juni 1844 af Rosendahl 1ste August 1873
Enkemand Peder Sørensen Kjær, Søn af Husm, Søren Mortensen Kjær  og Hustru Mette Kathrine RasmusDatterer født den 8 April  1829 i Vorbasse, døbt samme sted 12 April. Vaccineret 1836 den 27 af Dstl. Rosendahl og confirm. I Veerst Kirke 14 April 1844  Attest fra Skifteretten af 26 Oktober 1872      Pigen Birthe Marie Christensen, Datter af Husm. Christen Nielsen og Hustru Jediane Poulsen  født i Lejrskov Sogn den 15 Octob. 1836, døbt 15 December samme A. Vaccineret 22 Juni 1838 af Dstl Rosendahl. Confirmeret i Jordrup Kirke 1 Søndag efter Paasken 1871 5te August 1873
Ungk. Peder Laurids Pedersen, Søn af Husm. Peder lauridsen af Glibstrup og Hustru Karen MadsDatter, er født sammesteds 26 August 1834, døbt i Kirken 7 Sept. samme Aar. Vaccineret 29 April 1836 og Confirmeret 1 søndag efter Paaske 1850. Attest fra Andst-Gjesten Sogneraad af 13 Sept 1873 Pigen Ane Pedersen af Bække Sogn, født samme sted 8 Octob.1841, Vaccineret den 20 Sept.1849 og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1856 5te Novbr. 1873 
Ungkarl Andreas Hansen Hummelgaard, Søn af Inds. Hans Petersen Hummelgaard og Hustru Joahnne Andersdatter Østerbo er født den  9 og døbt 13 Juni 1844 i Skartved, Vaccineret 4 August 1846 og Confirmeret Palmesøndag 1 April 1860. Attest fra Bjerts Sognerrad af 11 Oct 1873 Enken Magdalene Dorthea Pallesen efter afdøde Henrik Christian Frederik Nübbe Krogmand, født 9 Januar 1835, døbt 10 Februar s.A Vaccineret 18 Maj 1836 og Confirmeret i Læborg Kirke den 25 Marts 1849. Attest fra Skifteretten af 18 Nov.1873 21de Novbr 1873
Ungkarl Søren Steffensen Ulf, Søn af Gaardmand Steffen Sørensen Ulf og Hustru Mette Christensdatter født i Bække 1 September 1841, døbt 21 November s.A, Vaccineret af Rosendahl 2 Juni 1846, Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1856 i Bække Kirke Pigen Dorthea Maria Tuesen Datter af Husmand og Skrædder Mathias Tuesen af Vester Gjesten Mark ( Nu Kragelund, Bække Sogn ) og Hustru Ane Marie Henricksen født 31 Januar 1854, døbt 26 Februar s.A, Vaccineret af Amtslæge Block 21 Juni 1854 og Confirmeret i Bække Kirke 1 Søndag efter Paaske 19 April 1868 18de December 1873
1874 Ungkarl Niels Nielsen, Arbejdsmand, Søn af Husmand Niels Madsen og Hustru Karen Marie Sørensdatter, født i Gjørding Sogn 6 April 1835, døbt 16 April s.A  Vaccineret 21 Juli 1852 og Confirmeret i Lindknud 18 April 1852. Attest fra Lindknud Sogneraad Pigen Nielsine Hansen, Datter af Gaardmand paa Bække Mark Hans Sørensen og Hustru Mette Kathrine Nielsdatter, født 7 December 1849, døbt 3 Marts 1850, Vaccineret 22 April 1862, Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1865 10de Februar 1874
Ungkarl Hans Christoffersen Søn af Aftægtsmand afdøde Christoffer Sørensen og Hustru Kirstine Margrethe Hansen pr Kragelund Mark, er født 10 April 1850, døbt 21 April s.A, Vaccineret 28 Juni 1853 af ? Og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1865 i Veerst Pigen Johanne Marie Fris, Datter af Gaardmand Morten Fris Jakobsen og Hustru Ane Marie Pedersen paa Kragelund Mark, er født 23 Februar 1855, døbt 26 Februar 1855 s.A Vaccineret af Block og Confirmeret i Bække Kirke den 4 April 1869 30te Marts  1874
Ungkarl Niels Nielsen, Søn af Kromand Niels Nielsen og Hustru Sofie f. Andersen i Bække, er født i Vejrup den 25 Januar 1849, døbt 6 Februar s.A, Vaccineret 16 August 1849 i Ribe og Confirmeret i Bjert Kirke den 20 Marts 1864 Pigen Hanne Jørgensen Hellesøe, Datter af Møller Hans Jørgen Hellesøe og Hustru Ane Dorthea Laugesen i Bække, er født i Bække 24 August 1854, døbt 27 Juli s.M. Vaccineret den 29 Juni 1855 af Block og Confirmeret i Veerst Kirke 4 Oktober 1868 5te Maj 1874
Ungkarl Martin Hansen, Søn af Husmand Hans Christian Nielsen Thim og Hustru Mette Hansdatter af Nørretofte ved I Nyby, født 7 Marts 1849, døbt 5 April s. A, Vaccineret 13 September 1849, Confirmeret i Vejen Kirke 12 April 1863. Attest fra Vejen-Læborg Sogneraad af 12 Juli 1874 og fra Pastor Schouboe i hvis Pastorat han sidst har opholdt sig, af samme Dato Pigen Ane Marie Dorthea Jepsen, Datter af Indsidder Jeppe Steffensen og Hustru Ellen Marie Jeppesdatter, født i Veerst 25 Juli 1852, døbt 22 August s. A, Vaccineret 23 Juni 1853 og Confirmeret i Bække Kirke 30 September 1866 12te Juli 1874
Ungkarl Niels Jensen, Søn af Gaardmand Jens Nielsen og Hustru Ane Dorthea Jensdatter, er født 27 Juli 1846, døbt i Hjemmet den 7 August og fremstillet i Kirken den20 September samme Aar, Vaccineret 25 Juli 1850 og Confirmeret i Bække Kirke 1 Søndag efter Mikkelsdag 1860 Pigen Ane Maria Christensen, Datter af Gaardmand Christen Nielsen og Hustru Voldborg Pedersdatter af Kragelund, født den 31 1857, døbt den 19 Maj samme Aar, Vaccineret d 19 Juli 1860 af Amtslæge Block og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1872 23de September 1874
Ungkarl Anders Peter Jeppesen Roued, søn af Gaardmand i Knusbøl Jeppe Jeppesen Roued og Hustru Ane Andersdatter, er født 27 Januar 1837, Hjemmedøbt 8 februar og fremstillet i Kirken den 30 April samme Aar, Vaccineret 3 Maj 1837 og Confirmeret 1 Søndag efter  Paaske 27 April 1851.- Attest fra Kolding Fattigudvalg af 27 September 1874 Pigen Lene Kirstine Laugesen, Datter af Husmand Lauge Christiansen og Hustru Marie Lene Nisdatter af Kragelund, er født 19 Februar 1851, døbt 4 Maj samme Aar, Vaccineret 16 Juli 1852 og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1865 i Veerst Kirke 5te November 1874
Ungkarl Hans Johansen, Søn af Husmand Ludvig Hansen og Hustru Ane Marie Hansdatter af Bølling Mark, Egtved Sogn, er født 28 Maj 1836, døbt 6 Juni samme Aar. Vaccineret 14 August 1850 af Drtl.Christensen og Confirmeret i Bække Kirke 3 April 1853. Attest fra Andst-Gjesten Sognerrad af 26 Oktober 1874 og af Sognepræsten i Lejrskov af 29 Oktober s.A Pigen Mette Cathrine Clausen, Datter af Gaardmand Claus Ølgaard Nielsen og Hustru Petronelle Nielsen af Kragelund, er født 18 April 1850, døbt 17 November samme Aar, Vaccineret 26 Juni 1851 af Drtl Block og Confirmeret i Veerst Kirke 1 Søndag efter Paaske 1865 19de November 1874
Ungk. Poul Jeppesen, Søn af Jeppe Poulsen og Hustru Else Christensdatter af Øster Gjesten Mark, er født 1 Oktober 1847, døbt den 21 januar samme Maanede, Vaccineret 6 Sept.1849 og confirmeret 1 Søndag efter Mikkelsdag 1861 i Gjesten Kirke. Attest fra Pastor Skoueboe af 10 Nov.74 Pigen Anna Cathrine Mathisen, Datter af Husm. I Brørup Mathias Eriksen og Hustru Else Marie Laustdatter, er født 2 Sept. 1840, døbt 1 Nov.s. A, Vaccineret 20 Juli 1851 og Confirmeret den 11 Marts 1855 i Riis Kirke i Slesvig 1ste December 1874
1875 Ungk. Laurids Pedersen Damgaard, Søn af Jonas Poder Andersen og Hustru Maren Lauridsdatter, er født den 14 Juli 1847, døbt den 21 Aug. samme Aar, Vasccineret den 21 Juli 1857 og Confirmeret i Bække Kirke 1 Søndag efter Paaske 1862 Pigen Kathrine Marie Olesen, Datter af Ole Jensen og Hustru Karen Marie Hansdatter i Veerst er født den 27 Decb. 1852, er døbt 30 Januar 1853, Vaccineret den 23 Juni 1853, Confirmerede 1 Søndag efter Paaske 1867 6te Januar 1875
Ungkarl Christian Børre Sørensen, Søn af Gaardsmand paa Veerst Mark Søren Hansen og Hustru Mette Kathrine Pedersdatter, er født 19 Maj 1850, døbt 23 Juni samme Aar, Vaccineret 23 Juni 1853 og Confirmeret 23 April 1865 i Veerst Kirke Enken Jendriane Helene Jessen efter afgangne Husmand paa Kragelund Mark Abraham Jakob, er født 17 Januar 1842, døbt 5 Maj samme Aar, Vaccineret 7 Juli 1843 og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1856 Attest fra Skifteretten om intet er til hindre at Enkens Indtrædelse i Ægteskab - 22 Januar 1875 9de Marts 1875
Ungkarl Niels Hansen, Søn af Pigen Maren Pedersen, er født i Andst Sogn den 12 Juli 1831, døbt den 24 Juli samme Aar, Vaccineret 29 April 1834 af Rosendahl og Confirmeret i Andst Kirke 1 Søndag efter Paaske 1846. Attest fra Provst Skoueboe af 4/11 74. do fra Egtved Sogneraad Enken Ida Christiane Sørensen efter Husmand Søren Jensen af Egtved, Datter af Husmand Søren samuelsen og Hustru Else Christensdatter, er født i Jelling den 18 September, døbt den 19 Oktober 1834, har haft naturlige Kopper ifølge Attest af 25 August 1843 af Prkt.Læge Tack i Vejle, Confirmeret 1841. Attest fra Skifteretten af 5/2 75. Attest fra Egtved Sogneraad 20de April 1875
Enkemand Gaardm. Hans Sørensen, Søn af Gdrm. Søren Hansen og Hustru Mette Cathrine Pedersdatter af Veerst Mark, er født den 12 Marts 1839, døbt den 14 April s.A. Vaccineret 9 Juli s.A og Confirmeret i Bække Kirke 3 April 1853. Attest fra Skifteretten af Pigen Petrine Marie Nissen Poder, Datter af Gdrm.Nis Pedersen Poder og Hustru Dorthea Hansdatter, er født 2 Januar 1852, døbt i Hjemmet den  7 og fremstillet i Kirken den 15 Febr s:A  Vaccineret 16 Juli s.A og Confirm.1 Søndag efter Paaske 1866 8de April 1875
Ungkarl Ib Petersen Trødsholm, Søn af Gaardmand I Tved , afdøde Peder Arentsen og Hustru Johanne Marie Iversdatter, er født den 16 November 1838 i Tved, Dalby sogn, døbt den 20 Januar 1839, Vaccineret 19 Juli 1844, Confirmeret i Dalby Kirke Palmesøndag 1853. Attest fra Sognepræsten fra Dalby af 15/3 75 Pigen Ane Malene Pedersen, Datter af Husmand Peder Pedersen og hustru Maren Andersen Lund, er født den 18 April 1852 i Bække, døbt den 25 April 1852, Vaccineret den 16 Juli 1852 af Block og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1866 4de Maj 1875
Ungkarl Gaardforpagter Lars Kristensen, Søn af Skovfoged Kristen Ottesen og Hustru Johanne Kirstine Larsdatter, er født i Roholt den 9 Januar 1839, døbt 10 Februar s.A Vaccineret den 7 Juli 1840 af Dsrl. Frost og Konfirmeret Paasken 1853 i Veilø. Opholder sig i Asbo. Attest fra Præsten i Nørup af 10/9 75 Attest fra Sogneraadet 10/9 75 Pigen Karen Hansen, Datter af Høker og Husmand Hans Jørgen Ottesen og Hustru Anne Kirstine Pedersdatter, er født i Bidstrup 20 Marts 1845, døbt 29 april s.A, vaccineret 20 Juli s.A. Og Konfirmeret 17 April 1859 i Fodby Kirke. Opholder sig I Asbo. Attest fra Præsten i Hveisel 8/9 75 24de September 1875
Ungkarl Ebbe Boysen, Søn af Landboelsmand Anders Nielsen Boysen og Hustru Mette Marie f. Bartholin, er født i Jels Sogn, den 27 Marts og døbt den 4 April 1836, vaccineret af Dr. Karathus 14 Maj 1837 og Konfirmeret 1852. Attest fra Sognepræsten i Oxenvad Jels Pastorat og Oxenvads Fælles fattigforening Repræsentation af 8 December 1875 Pigen Marie Kirstine Thuesen, Datter af Boelsmand paa Kragelund   Mark Mathias Thuesen og Hustru Ane Marie Hendriksen, er født 12 August 1856, døbt 2 November s.A Vaccineret 21 Juli 1857 af Drsl. Block og Konfirmeret i Bække Kirke 16 April 1871 16de December 1875
Ungkarl Jørgen Jørgensen Dam, Søn af Gaardmand Jørgen Jørgensen Dam og Hustru Kirstine Pedersdatter af Vejen Mark, er født i Veerst 8 Juli 1850, Hjemmdøbt den 11 s.M i Kirke 31 August s.A, Vaccineret 16 Juli 1852 af Drsl. Block og Confirmeret den 23 April 1865 i Vejen Kirke. Attest fra Vejen-Læborg Sogneraad og Pastor Seistrup ibid af 5 December 1875 Pigen Marie Nielsen, Datter af Husmand i Kragelund Niels Madsen og Hustru Else Petrine Pedersdatter, er født 21 April 1852, døbt 31 maj s.A, Vaccineret 16 Juli s.A af Drsl. Block og Confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1866 14de December 1875
1876 Ungk. Jeppe Hansen, Søn af Husm. Hans Peter Jeppesen og Hustru Ane Margrethe Pedersdatter af Vester Gjesten Mark, er født 12 Juni og døbt 12 October 1845, Vaccineret 17 Juni 1847 og Confirmeret i Andst  Kirke 1. Søndag efter Paaske 1860 af Provst Schoueboe Pigen Mette Kathrine Nielsen, Datter af Inds. Niels Madsen og Hustru Else Pedersdatter af Kragelund Mark, Bække Sogn, er født 18 Juli, døbt 27 August 1843, Vaccineret 20 Sept. 1844 og Confirm. I Bække Kirke 4 Oct.1857 1ste Juni 1876
Ungk. Mads Christensen Nielsen, Søn af Husm. Niels Madsen og Hustru Else Pedersdatter i Kragelund, er født den 20 Novbr.1845, døbt 26 Decbr.s.A Vaccineret 20 Sept.1849 og Confirmeret i Veerst Kirke 1 Søndag efter Paasken 1860 Pigen Ane Kathrine Nielsen, Datter af Gdrmand Niels Johansen og Hustru Johanne Jensdatter , er født 19 Sept. 1857, døbt 9 Novbr S.A. Vaccineret 16 Juli 1852 og Confirmeret 1 Octobr. 1865 i Bække Kirke 22de Juni 1876
Ungk. Jens Larsen, Søn af Inds. Lars Jørgen Jørgensen og hustru Mariane Jensen i Thyregod, født i Houen Sogn 24 November 1857, Vaccineret 2 September 1857 og Confirmeret 1 søndag efter Paaske 8. april 1866. Attest fra Thyregod Sognerrad af 2 – 6.76 Attest fra Sognepræsten i Thyregod og Ringgive af samme Datum. Pigen Ane Marie Laugesen, Datter af Husmd. Lauge Christensen og Hustru Marie Lene Nisdatter, født i Bække Sogn 28 Aug, døbt 1 Octbr 1848 vaccin. 13 Sept 1849 og confirmeret 1ste Sønd. efter Paaske 1863 i Veerst Kirke 3 die August 1876
Ungk. Frands Christensen, Søn af Ugifte Fruent. Mette Christensdatter paa Bække Mark, er født i Bække sogn 23 Juni, døbt 29 Juli 1855, Vaccineret d. 22 April 1862 og Confirmeret i Bække Kirke d. 24 April 1870.                                   Attest fra Lunderskov- Jordrup Sogneraad                                   Attest fra Lunderskov- Jordrup Sognepræst  24 /10 76.Myndighedsbevilling af 18-10.76. Attest fra Veerst- Bække Sogneraad 12-10. 76 Pigen Iversine Nielsen, født i Egtved 10 Marts 1855, døbt i Kirken 29 april s. Aar.Vaccineret  d 21 Aug.1868 og Confirmeret i Egtved Kirke 4. April 1869. 25de Oktober 1876
Ungk. Hans Christian Schmidt, født i Faarhuus i Øster Lygum Sogn, Aabenraa Amt, d.18 Maj 1850 og Confirmeret samme steds i Foraaret 1866. Opholder sig i Andst Sogn.Attest fra Andst- Gjesten Sogneraad af 24-10.76. Attest Andst-Gjesten Sognepræst 25-11.76 Pigen Karen Marie Nielsen Poder, datter af Gdr.Ejer Nis Poder og Hustru Ane Dorthe Hansdatter af Bække er født d. 20 august 1853, Vaccineret 6 juli 1854 og Confirmeret 6 Oktober 1867 i Bramdrup Kirke 5te December 1876
1877 Ungkarl Peder Jensen Oxlund, Søn af Husmand Jens Thomsen Pedersen i Vester Gjesten Mark og Hustru Kirsten Marie Madsdatter, født 19 April 1855 i Vester Gjesten, døbt 20 Maj s. A., vaccineret 11 Juli 1861, confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1869 af Schouboe. Attest fra Provt Schouboe 15 Januar 1877, Attest fra Andst-Gjesten Sogneraad af 16 Januar 1877 Pigen Petrea Jørgine Pedersen, Datter af afdøde Gaardmand Peder Jørgen Pedersen og Hustru Maren Jensdatter af Kragelund, født 16 Marts 1850, døbt 12 Maj s. A., vaccineret 29 Juli 1855 af Bloch og confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1864 7de Februar 1877
Enkemand Søren Pedersen, Søn af Parcelist Frederik Pedersen af Skodborg Mark og Hustru Caroline Sørensdatter, født 30 Novbr 1846, døbt 13 Dec s. A., vaccineret 2 Juni 1849, confirmeret Palmesøndag 1862 i Skodborg Kirke. Attest fra Skifteretten 2 Oct. 77. Attest fra Brørup-Lindknud Sogneraad af 8/1 78. Enken Caroline Vixen, Datter af Gaardejer Peder Vixen af Skodborg Mark og Hustru Caroline Høibjerg, født 28 Novbr 1847, døbt 15 Dec s. A., vaccineret 30 Juli 53 og confirmeret Palmesøndag 1863 – Enke efter Skrædermester Peder Pedersen i Skodborg. Attest fra Skifteretten i Rødding 5/1 78. Attest fra Præsten i Skodborg af 12/9 77 16de Januar 1878
Enkemand Christen Ebbesen Kyed, Søn af Husmd Ebbe Christensen og Hustru Mette Johanne Jensen af Lejrskov Mark, født 11 Marts 1847, vaccineret 26 Juni 1851, confirmeret 7 April 1861 i Harthe Kirke af Pastor Baggesen.
Attest fra Skifteretten 6/10 77
Attest fra Lejrskov-Jordrup Sogneraad 23/10 77.
Attest fra Lejrskov Sognepræst 5/11 77
Enken af Peter Laurids Petersen Ane Pedersen, født i Bække 8 Octobr 1841, vaccineret 20 Sept 1849 og confirmeret 1 Søndag efter Paaske 1856.
Attest fra Skifteretten 6/10 77.
15de November 1877
1878 Ungkarl Peder Sørensen Poder, Søn af Søren Pedersen Poder og Hustru Ane Sørensdatter, er født i Bække 5 Juli 1844, døbt hjemme 8 s. Maaned s. A., fremstillet i Kirken 15 September s. A., vaccineret 26 Juni 1851 og confirmeret i Bække Kirke Pasmesøndag 1859.
Attest fra Veerst-Bække Sogneraad af 25/1 78.
Pigen Ellen Kjerstine Nissen, Datter af Landboelsmand og Smed Niels Nissen af Djernis og Hustru Kjesten Thageen??, er født 24 December 1853, døbt 6 Januar 1854 og er confirmeret Palmesøndag 1869.
N.B. Djernis hører til Hoptrup Pastorat i Slesvig
29de Januar 1878
Ungk. Hans Nielsen, Søn af Husmd Niels Larsen af Fitting Mark og Hustru Birthe Marie Hansdatter, er født 28 Octbr. 1850, døbt 10 Novbr. s. A., confirmeret 23 April 1865 og vaccineret 6 Aua. 1859 af Dstl. Jensen Pigen Ane Marie Hansen, Datter af Gaardmd. paa Bække Mark Hans Hansen Ulf og Hustru Ane Kirstine Poder, er født 10 Maj 1854, hjemmedøbt 14 s. M. i Kirken 18 Juli s. A., vaccineret 29 Juni 1858 af Dstl Bloch og confirmeret 4 Octbr 1968. 15de Oktober 1878
Ungkarl Hans Nielsen, Søn af ugifte Karen Nielsen af Bække Mark, er født 1 Februar 1855, døbt 9 April s. A., vaccineret 27 Juli 1857 og confirmeret 1 Søndag efter Paaske d. 4 April 1869 Pigen Kirsten Marie Nissen, Datter af Husmand Gregers Nissen af Bække Mark og Hustru Ane Marie Eriksen Skött, er født 14 November 1857, hjemmedøbt 27 s. M., i Kirken 26 December s. A., vaccineret 28 Juni 1859 og confirmeret i Vorbasse Kirke 1 Oktober 1871 24de Oktober 1878