Bække - Fødte Drenge 1837 - 1857
Aar og Datum Barnets fulde Navn Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme Forældrenes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted
1837 20 April Hans Peder Brakker Døbt i Kirken  8 October Pigen Ane Hansdatter paa Kragelund Mark som Barnets Fader er udlagt Kræmmer fra ??
1837 28 April Steffen Nielsen Barkmann Døbt i Kirken 18 Juni Huusmand og Skrædder Niels Jacobsen og Hustru Ane Else Gabrielsdatter paa Bække Mark
1837 15 Mai Lars Jørgensen Døbt i Kirken 18 Juni Huusmand Jørgen Larsen og Hustru Mette Cathrine Rasmusdatter paa Bække Mark
1837 14 Juli Andreas Søren Holm Døbt i Kirken 3 September Boelsmd Søren Jensen Holm og Hustru Ane Kirstine Rasmusdatter paa Bække Mark
1837 4 October Jens Jensen Døbt i Kirken 18 November Gaardmd. Laurids Jensen og Hustru Mette Christiansdatter paa Asboe Mark
1837 20 October Jens Clausen Kloster Hjemmedøbt den 7 December og i Kirken den 26 December Boelsmd. Claus Christiansen og Hustru Karen Jensdatter paa Bække Mark
1837 3 December En dødfødt Dreng   Huusmd Peder Hansen og Hustru Inger Pedersdatter paa Kragelund Mark
1837 16 December Niels Olesen Gaarslev Hjemmedøbt den 17 december og i Kirken den 7 januar 1838 Huusmd. Oluf Jensen Gaarslev og Hustru Kirsten Jeppesdatter Kragelund
1838 23 Marts Christoffer Møller Døbt i Kirken den 1 April Huusmd. Christen Christoffersen og Hustru Marie Kirstine Nisdatter fra Kragelund Mark
1838 6 Mai Søren Peder Altona Døbt i Kirken 18 Juni Gaardmd.Peder Nielsen og Hustru Kirsten Margrethe Sørensdatter fra Asboe
1838 24 Juli Erich Erichsen Skjøtt Døbt i Kirken den 23 September Huusmd. Erich Hansen Skjøtt og Hustru Kirsten Marie Lauridsdatter paa Bække Mark
1838 31 Juli Hans Christian Baun Døbt i Kirken 7 October Huusmd Christian Hansen og Hustru Lene Margrethe Pedersdatter paa Bække Mark
1839 1 April Jørgen Nielsen Døbt i Kirken den 5 Mai Huusmd. Niels Jørgensen og Hustru Mette Marie Jacobsdatter fra Bække mark
1839 13 April Søren Jørgensen Hjemmedøbt den 4 Mai i Kirken den 30 Juni Gaardmd Jørgen Nielsen og Hustru Karen Nielsdatter fra Asboe
1839 25 April En dødfødt Dreng   Huusmd Peder Hansen og Hustru Inger Pedersdatter paa Kragelund Mark
1839 22 Mai Iver Christensen Hamborg Hjemmedøbt den 2 Juli i Kirken 29 september Huusmd Christen Hansen og Hustru Dorthea Hansdatter fra Bække Mark
1839 14 Juni Jens Nielsen Kjøbmann Døbt i Kirken den 14 juli Inds.Niels Abrahamsen og Hustru Maren Jensdatter fra Kragelund
1839 16 August Hans Hartvig Møller Hjemmedøbt den 23 August i Kirken den 29 September Landmaaler Jens Møller og Hustru Else Marie Koed fra Skjødegaard
1840 14 Januar Christian Clausen Kloster Døbt i Kirken den 15 Marts Huusmd Claus Christiansen og Hustru Karen Jensdatter fra Bække Mark
1840 1 April Johan Andreas Prüse Døbt i Kirken  den 15 Mai Gaardmd Ernst Henrik Prüse og Hustru Engel Nielsdatter fra Kragelund
1840 10 April Mads Madsen Døbt i Kirken den 28 Mai Huusmd og Urmager Mads Madsen og Hustru Engel Andersdatter fra Bække Mark
1840 14 Mai Jens Peder Nielsen Døbt i Kirken 16 august Huusmd Niels Christian Pedersen og Hustra Maren Jensdatter fra Asboe Mark
1840 23 Juli Stephen Sørensen Poder Hjemmedøbt den 28 Juli og i Kirken den 20 September Gaardm Søren Pedersen Poder og Hustru Ane Sørensdatter paa Bække Mark
1840 5 September Jens Nielsen  Døbt i Kirken den 20 September Tjenestekarl Niels Jensen fra Vorbasse og Forlovet Pige Lene Cathrine Johannesdatter fra Bække mark
1840 27 December Claus Jensen Damgaard Døbt i Kirken den 14 Marts 1841 Huusmd Claus Ølgaard og Hustru Else Christensdatter fra Kragelund Mark
1841 7 Januar Christen Laugesen Hjemmedøbt Januar og i Kirken den 14 Marts Huusmd Lauge Christensen og Hustru Marie Lene Nisdatter paa Bække Mark
1841 20 Marts Niels Jensen Augustenborg Døbt i Kirken den 9 April Pigen Kirsten Marie Jensdatter af Bække og udlagt Barnefader Niels Madsen fra Kragelund
1841 5 Mai Peder Madsen Døbt i Kirken den 20 Juni Huusmand Mads Sørensen og Hustru Berthe Pedersdatter fra Bække Mark
1841 19 Juni Christen Sørensen Gammelgaard Døbt i kirken den 25 Juli Huusmand Søren Christensen og Hustru Ane marie Nielsdatter fra Asboe Mark
1841 30 Juni Mads Nielsen Kjær Hjemmedøbt 5 Juli i Kirken den 3 October Gaardmand Peder Madsen Kjær og Hustru Zara Hansdatter fra Bække Mark
1841 1 September Søren Stephensen Ulf Hjemmedøbt 16 September og i Kirken den 21 November Gaardmand Stephen Sørensen Ulf og Hustru Mette Christensdatter fra Kragelund
1841 17 September Therkild Jensen Hjemmdøbt dn 26 September og i Kirken den 31 October Gaardmand Jens Nicolai Therkildsen og Hustru Mette Marie Hansdatter fra Bække
1841 3 October Mads Møller Døbt i Kirken den 26 December Huusmd. Christen Christoffersen og Hustru  Marie Kirstine Jesdatter fra Kragelund Mark
1841 4 October Stephen Jørgensen Døbt i Kirken den 6 December Huusmd Jørgen Nielsen og Hustru Karen Nielsdatter fra Asboe
1841 23 October Laurids Jensen Augustenborg Hjemmdøbt den 7 November og i Kirken den 12 November Ungk. Andreas Jensen Augustenborg og Forlovet Pige Maren Lauridsdatter fra Bække Mark
1841 23 Januar En dødfødt Dreng   Huusmd Peder Hansen og Hustru Inger Pedersdatter paa Kragelund Mark
1842 24 Marts Niels Peder Green Døbt i Kirken den 12 Juni Gaardmand Peder Hansen og Hustru Ane Hansdatter fra Bække Mark
1842 14 April Lars Peder Poder Hansen Døbt i Kirken den 5 Juni Huusmand Hans Larsen og Hustru Ane Marie Nisdatter paa Bække Mark
1842 31 Mai Søren Olesen Poder Døbt i Kirken den 17 Juli Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter fra Bække
1842 13 juni Jeppe Rasmus Mogensen Døbt i Kirken den 5 September Huusmand Mogens Jeppesen og Hustru Ingeborg Rasmusdatter paa Kragelund Mark
1841 1 October Christen Rasmussen Schmidt Hjemmedøbt den 4 October og i Kirken den 13 November Huusmand Rasmus Jørgensen og Hustru Kirsten Nisdatter fra Kragelund
1843 6 Januar Anders Christensen Nørgaard Hjemmedøbt den 6 Januar og i Kirken den 26 marts Gaardmand Niels Andersen og Hustru Else Marie Mortensen Asboe Mark
1843 20 Februar Johannes Nielsen Damgaard Døbt i Kirken 7 Mai Fæstehuusmand Niels Jensen og Hustru Lene Cathrine Johannesdatter paa Bække Mark
1843 26 April Søren Christian Jørgensen Hjemmedøbt den 30 April  død inden fremstilling i Kirken Huusmand Jørgen Larsen og Hustru Mette Cathrine Rasmusdatter paa Bække Mark
1843 11 Mai En dødfødt Dreng   Huusmd Peder Hansen og Hustru Inger Pedersdatter paa Kragelund Mark
1843 5 Juni Søren Jes Hansen Hjemmedøbt 12 juli og i Kirken den 12 November Indsidder Hans Sørensen og Hustru Engel Jesdatter fra Bække Mark
1843 2 August Christian Jensen Hjemmedøbt den 3 August død inden fremstilling i Kirken Gaardmand Laurids Jensen og Hustru Mette Christiansdatter paa Asboe Mark
1843 7 October Niels Nielsen Schou Døbt i Kirken den 22 October Pigen Karen Nielsdatter fra Kragelund som udlagt Barnefader er  en ukjendt Mandsperson ved Navn Niels Schou
1843 10 October En dødfødt Drengebarn   Landmaaler Møller og Hustru Ane Dorthe Jensdatter fra Bække Mark
1843 14 October En dødfødt Drengebarn   Gaardmand Jens Nielsen og Hustru Else Marie Koed fra Skjødegaard
1843 14 December Hans Pedersen Døbt I Kirken den 21 januar 1844 Pigen Apolonne Pedersdatter i Bække udlagt Barnefader Jens Hansen Hortien fra Gjesten
1844 7 Januar En dødfødt Drengebarn   Huusmand Jens Mikkelsen og Hustru Ane Christensdatter fra Kragelund Mark
1844 26 Januar Hans Andersen Hjemmedøbt den 13 Februar og i Kirken den 3 Marts Pigen Ane Marie Sørensdatter, udlagt som Barnefader Hans Andersen fra Fyen
1844 17 Februar Jens Peder Nielsen Døbt i Kirken den 16 Mai Huusmand Niels Christian Pedersen og Hustru Maren Jensdatter fra Asboe Mark
1844 29 februar Niels Pedersen Døbt i Kirken den 5 Mai Gaardmand Peder Nielsen og Hustru Kirsten Marie Sørensdatter fra Asboe
1844 22 Marts Peder Olesen Poder Døbt i Kirken den 28 April Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter fra Bække
1844 3 April Peder Mathias Pedersen Døbt i Kirken den 12 Mai Pigen Maren Pedersdatter fra Bække og Udlagt Barnefader Søren Pedersen fra Hammelev
1844 4 Juni Søren Mathiesen Nygaard Døbt i Kirken den 8 Juni Pigeb Inger Cathrine Pedersdatter Bække og Forlovede Mathias Sørensen fra Vamdrup
1844 8 Juni Christen Peder Andreasen Kloster Døbt i Kirken den 4 August Huusmand Andreas Christiansen og Hustru Kirsten Marie Sørensdatter af Bække Mark
1844 23 Juni Jacob Erichsen Skjøtt Døbt i Kirken den 29 September Huusmand Erich Hansen Skjøtt og Hustru Marie Lauridsdatter paa Bække Mark
1844 5 Juli Peder Sørensen Poder Hjemmedøbt 8 Juli og i Kirken den 15 September Gaardmand Søren Pedersen Poder og Hustru Ane Sørensdatter paa Bække Mark
1844 11 September Morten Christian Nielsen Hjemmedøbt den 13 October og i Kirken den 17 October Gaardmand Niels Andersen og Hustru Else Marie Mortensen Asboe Mark
1844 27 October Jens Nielsen Kjøbmann Døbt i Kirken den 24 November Indsidder Niels Abrahamsen og Hustru Maren Jensdatter paa Bække Mark
1845 22 Marts Christen Hansen Hjemmedøbt den 2 April og i Kirken 1 Mai Fruentimmer Kirsten Hansen fra Bække Mark og som Udlagt Barnefader Jens Hansen fra ??
1845 13 Mai Iver Nielsen Hjemmedøbt den 18 Mai og i Kirken den 27 Juli Gaardmand Anders Nielsen og Hustru Karen Iversdatter i Bække
1845 12 September Niels Christian Sørensen Gammelgaard Døbt i Kirken den 12 October Huusmand Søren Christensen og Hustru Ane marie Nielsdatter fra Asboe Mark
1845 23 November Mads Christensen Nielsen Døbt i Kirken den 26 December Huusmand Niels Madsen og Hustru Else Pedersdatter  Kragelund Mark
1845 29 December Søren Hansen Hjemmdøbt 7 januar og i Kirken den 8 Februar 1845 Gaardmand Hans Sørensen og hustru Mette Cathrine Nielsdatter paa Bække Mark
1846 21 Februar Peder Olesen Poder Døbt i Kirken den 8 Marts Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter fra Bække
1846 16 Marts Jens Poulsen Augustenborg Døbt i Kirken den 29 Marts Fruentimmer Kirsten Marie Jensdatter fra Bække . Som udlagt Barnefader Gift mand og Huusmand Søren Pedersen Rønne i Vamdrup
1846 1 Mai Niels Clausen Døbt i Kirken den 1 juni Gaardmand Claus Ølggard Nielsen og Hustru Petronella Nielsdatter Kragelund
1846 2 Juni Jeppe Nielsen Kjøbmannn Hjemmedøbt den 15 Juni og i Kirken den 26 Juli Fæstehuusmand Niels Abrahamsen og Hustru Maren Jensdatter paa Bække Mark
1846 7 Juli Ole Jørgensen Døbt i Kirken den 20 September Gaardmand Jørgen Nielsen og Hustru Karen Nielsdatter fra Asboe
1846 7 Juli Niels Jensen  Hjemmedøbt den 7 August og i kirken den 20 September Gaardmand Jens Nielsen og Hustru Ane Dorthe Jensdatter fra Bække Mark
1846 14 juli Ole Johansen Døbt i Kirken den 6 September Fæstehuusmand Søren Johannsen og Hustru Ane Jensdatter paa Kragelund Mark
1846 15 August Laurids Iversen Døbt i Kirken den 4 October Indsidder Iver Lauridsen og Hustru Kirsten Sørensdatter Bække Mark
1846 24 August Christen Christiansen Døbt i Kirken den 4 October Gaardmand Erich Christian Christensen og Hustru Mette Cathrine Jørgensdatter Asboe
1846 26 september Mads Pedersen Døbt i Kirken den 15 November Gaardmand Peder Nielsen og Hustru Kirsten Margrethe Sørensdatter fra Asboe
1846 24 November Johannes Christensen Døbt i Kirken den 29 November Indsidder Christen Hansen og Hustru Elen Marie Johannesdatter i Asboe
1846 18 December Mogens Vaaben Larsen Døbt i kirken den 31 Januar 1847 Gaardmand Lars Vaaben Mogensen og Hustru Rebekka Dorthea Pedersen paa Bække Mark
1846 23 December Niels Iversen Christensen Hjemmedøbt den 28 December  Død inden Fremstilling i Kirken Gaardmand Christen Madsen og Hustru Ane Kirstine Hansdatter
1847 1 Januar Niels Hansen Møller Døbt i Kirken den 24 januar Søn af Christen Møller Skjødegaard og Hustru Bodild Sophie Møller
1847 12 Februar Christen Stephensen Døbt i Kirken 18 April Gaardmand Stephen Sørensen Ulf og Hustru Mette Christensdatter fra Kragelund
1847 14 Juli Laurids Pedersen Daugaard Døbt i kirken den 21 August Huusmand Peder Andersen og Hustru Maren Pedersdatter fra Skjødemark
1847 18 August Laurids Christensen Døbt i Kirken den 14 November Huusmand Christen Andersen og Hustru Inger Hansdatter paa Bække Mark
1847 31 August John Nielsen Døbt i Kirken dn 17 October Gaardmand Niels Johnsen og Hustru Johanne Jensdatter i Bække
1847 4 September Christen Madsen Andersen Døbt i Kirken den 10 October Gaardmand Anders Christensen og Hustru Marie Andersen i Kragelund
1847 4 September Hans Nielsen Døbt i Kirken den 21 November Huusmand Niels Christian Pedersen og Hustru Maren Jensdatter fra Asboe Mark
1847 16 September Jens Christensen Døbt i Kirken den 7 November Indsidder Christen Nielsen og Hustru Barbara Jensdatter i Bække
1847 11 September Rasmus Rasmussen Døbt i Kirken den 14 November Huusmand Rasmus Jørgensen og Hustru Kirsten Nisdatter fra Kragelund
1847 20 September Jørgen Hansen Døbt i Kirken den 7 November Huusmand og Snedker Hans Sørensen og Hustru Engel Jesdatter paa Bække Mark
1847 24 September Niels Nielsen   Døbt i Kirken den 7 November Huusmand og Snedker Niels Madsen og Hustru Else Pedersen paa Kragelund Mark
1847 13 October Andreas Nielsen Madsen Døbt i Kirken den 5 December Huusmand Mads  Madsen og Hustru Engel Andersdatter paa Bække Mark
1847 30 October Andreas Nielsen  Døbt i Kirken den 28 November Fruentimmer Maren Pedersdatter paa Bække Mark til Barnets Fader Jep ??
1848 22 Januar Christen Olesen Poder Døbt i Kirken den 27 Februar Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter fra Bække
1848 29 Januar Rasmus Jørgensen Holt Døbt i Kirken den 5 Marts Gaardmand Jørgen Petersen Holt og Hustru Engel Pedersdatter i Kragelund
1848 12 Februar Niels Christensen Hansen Hjemmedøbt den 29 Marts og i Kirken den den 14 Mai Gaardmand Hans Sørensen og hustru Mette Cathrine Nielsdatter paa Bække Mark
1848 24 Februar Søren Madsen Nielsen Døbt i Kirken den 14 Mai Gaardmand Niels Sørensen og Hustru Johanne Marie Stephansdatter paa Vittrupgaard
1848 13 Marts Christian Nielsen Kjøbmann Døbt i Kirken den 14 Mai Fæstehuusmand paa Bække Mark Niels Abrahamsen og Hustru Maren Jensdatter
1848 9 April Dødfødt Dreng   Huusmand paa Kragelund Mark Niels Madsen Skou og Hustru Maren Hansdatter
1848 9 Mai Søren Lauridsen Smidt Døbt i Kirken den 14 Mai Huusmand og Smed paa Bække Mark Christoffer Lauridsen og Hustru Karen Sørensdatter
1848 3 Mai Hans Peder Sørensen Poder døbt i Kirken den 25 Juni Gaardmand på Bække Mark Søren Pedersen Poder og Hustru Ane Sørensdatter
1848 25 Mai Dødfødt Dreng   Gaardmand Jens Nielsen og Hustru Ane Dorthe Jensdatter fra Bække Mark
1848 5 Juni Mikkel Hansen Døbt i Kirken den 2 Juli Huusmand Hans Mikkelsen og Hustru Ane Margrethe Hansdatter
1848 10 Juli Anders Jørgen Clausen Døbt i Kirken den 16 Juli Gaardmand Claus Ølgaard Nielsen og Hustru Petronelle Nielsen i Kragelund
1848 26 Juli Lauge Lauridsen Døbt i Kirken den 30 Juli Huusmand Laurids Laugesen og Hustru Ane Pedersdatter paa Bække Mark
1848 31 October Christen Peder Hjortlund Nissen Døbt i Kirken den 26 December Glarmester og Huusmand Nis Peder Hansen og Hustru Ane Maria Hjortlund paa Kragelund Mark
1849 14 Januar Morten Nielsen Døbt i Kirken den 18 Marts Huusmand Niels Mortensen og Hustru Karen Nielsdatter af Kragelund
1849 16 Januar Hans Mikkelsen Gelert Døbt i Kirken den 4 Februar Huusmand Mikkel Hansen Gelert og Hustru Agnete Møller paa Asboe Mark
1849 21 Februar Jens Andersen Hjemmedøbt den 7 Marts og i Kirken den 15 April Huusmand Anders Sørensen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter paa Kragelund Mark
1849 22 Marts Jens Nielsen Hjemmedøbt den 12 April og i Kirken den 6 Mai Gaardmand i Bække Niels Johnsen og Hustru Ane Johanne Jensdatter
1849 3 April Søren Iversen Døbt i Kirken den 9 April Indsidder Iver Sørensen og Hustru Stine Sørensen paa Bække Mark
1849 11 Mai Hans Nielsen Døbt i Kirken den 28 Mai Huusmand Niels Madsen Skou og Hustru Maren Hansdatter på Kragelund Mark
1849 15 Mai Rasmus Rasmussen Døbt i Kirken den 29 Juli Huusmand Rasmus Jørgensen og Hustru Kirsten Nisdatter fra Kragelund
1849 18 Mai Jens Roepstorff Møller Hjemmedøbt den 21 Mai i Kirken den 16 Juli Gaardmand Christen Nielsen Møller og Hustru Sophie Møller på Skjødegaard
1849 28 Juli Mikkel Pedersen Døbt i Kirken den 4 October Huusmand Peder Jensen og Hustru Mette Marie Mikkelsen paa Kragelund Mark
1849 20 August Anders Pedersen Hjemmedøbt den 20 August og i Kirken den 14 October Tækkermand Peder Andersen og Hustru Maren Lauridsdatter paa Skjødemark
1849 7 October Peder Jørgensen Holt Døbt i Kirken den 25 November Gaardmand Jørgen Pedersen Holt og Hustru Engel Pedersen Kragelund
1850 9 Januar Hans Hansen Døbt i Kirken den 17 Marts Gaardmand Hans Mikkelsen og Hustru Ane Margrethe Hansdatter i Asboe
1850 29 Januar Jens Poulsen Andreasen Augustenborg Hjemmedøbt den 2 Februar og i Kirken den den 17 Marts Indsidder Andreas Jensen Augustenborg og Hustru Maren Lauridsdatter i Bække
1850 3 Marts Hans Christensen Døbt i Kirken den 17 Marts Huusmand Christen Lauridsen og Hustru Inger Hansdatter  Bække Mark
1850 22 April Andreas Nielsen Døbt i Kirken den 28 April Fruentimmer Lehne Marie Nielsdatter paa Bække Mark til Barnefar er udlagt Niels Hansen Friss paa Vonsild Mark
1850 7 Mai Stephen Nielsen Damgaard Døbt i Kirken den 7 Juli Fæstehuusmand Niels Jensen og Hustru Lene Cathrine Johannesdatter paa Bække Mark
1850 7 Mai Anders Lauesen Gamst Døbt i Kirken den 20 Juni Lauge Pedersen før Asboe nu ?? Og Hustru Anne Mette Andersdatter Indsidder
1850 9 Mai Christopher Pedersen Døbt i Kirken den 23 Juni Peder Nielsen Gaardmand i Asboe og Hustru Kirsten Marie Sørensdatter fra Asboe
1850 19 Mai Christen Peder Andreasen  Døbt i Kirken den 10 Juli Indsidder Andreas Jensen og Hustru Maren Jacobsdatter i Kragelund
1850 24 Mai Niels Christian Jacobsen Døbt i Kirken 28 Juli Huusmand Jacob Nielsen og Hustru Marie Hansen af Kragelund
1850 29 Mai En dødfødt Drengebarn   Huusmand og Snedker Hans Sørensen og Hustru Engel Jesdatter paa Bække Mark
1850 10 Juni Frands Olesen Poder Døbt i Kirken den 21 Juli Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter fra Bække
1850 20 August Christian Jørgensen Hellesøe Hjemmedøbt den 25 August i Kirken den 27 October Møller Hans Jørgen Hellesøe og Hustru Anne Dorthea Laugesen af Bække
1850 11 October Christen Danielsen Døbt i Kirken den 29 November Gaardmand Daniel Christensen og Hustru Johanne Marie Stephansdatter af Asboe
1850 14 October Søren Hamborg Jensen Hjemmedøbt den 14 October død den 18 October 1850 Ugift Fruentimmer Anne Mette Christensdatter paa Bække Mark. Til Barnefader udlagdes Anders Jens Sørensen Hansen paa Gjesten Mark
1850 18 October Hans Rasmus Nissen Døbt i Kirken den 8 December Glarmester Nis Peter Hansen og Hustru Anne Marie Christiansdatter af Kragelund
1850 30 December Bertel Madsen Døbt i Kirken den 9 Marts 1851 Huusmand Mads Madsen og Hustru Engel Andersdatter paa Bække Mark
1851 14 Januar Hans Jensen Hjemmedøbt den 13 Februar og i Kirken den 26 Marts Gaardmand Jens Nicolai Therkildsen og Hustru Mette Marie Hansdatter fra Bække
1851 30 Januar Hans Nissen Poder Hjemmedøbt den 11 Februar og i Kirken den 23 Marts Gaardmand Nis Pedersen Poder og Hustru Anne Dorthea Hansdatter paa Bække Mark
1851 16 Februar Hans Hansen Døbt i Kirken den 30 Marts Moderen Ugift Fruentimmer Maren Sophie Andreasdatter opholdende hos Moderen i Kragelund Til Barne fader udlagdes Ungkarl Peder Jensen Ørslev fra Falster
1851 17 September Dødfødt Dreng   Gaardmand Christen Mortensen  og Hustru Anne Clausen af Asboe
1851 12 September Johan Christian Hansen Døbt i Kirken den 12 October Huusmand og Snedker Hans Sørensen og Hustru Anne Dorthea Nielsdatter af Bække
1851 12 November Jens Iversen Døbt i Kirken den 29 November Indsidder Iver ? Og Hustru Kirstine Sørensdatter i Bække
1851 26 November Hans Jacobsen Døbt i Kirken den 26 December Gaardmand Jacob Nielsen og Hustru Maren Hansen af Kragelund
1852 9 Februar Peter Nielsen Døbt i Kirken den 13 Juni Gaardmand Niels Christian Pedersen og Hustru Maren Jensdatter af Asboe
1852 11 Marts Peder Stephensen Døbt i Kirken den 25 April Gaardmand Stephen Sørensen Ulf og Hustru Mette Christensdatter fra Kragelund
1852 7 April Hans Nielsen Damgaard Døbt i Kirken den 18 Juli Huusmand Niels Jensen og Hustru Lene Cathrine Johannnesdatter af Bække Mark
1852 30 April Lars Jensen Hansen Døbt i Kirken den 9 Mai Huusleier Hans Jensen Larsen og Hustru Dorthe Jensdatter som fortiden opholder sig paa Bække Mark
1852 16 Mai Laurids Jørgensen Døbt i Kirken den 27 Juli Indsidder Jørgen Pedersen Jørgensen og Hustru Else Lauridsdatter af Kragelund
1852 4 Juni Stephen Danielsen Døbt i Kirken den 13 Juni Gaardmand Daniel Christensen og Hustru Johanne Marie Stephansdatter af Asboe (Vittrupgaard)
1852 20 Juni Jeppe Thomsen Rohr Døbt i Kirken den 25 Juli Huusmand Peder Rohr og Hustru Anne Else Jepsdatter af Bække Mark
1852 26 August Iver Nielsen Hjemmedøbt den 29 August i Kirken den 7 November Gaardmand Anders Nielsen og Hustru Karen Iversdatter i Bække
1852 4 September Cacilius Michael Pedersen Døbt i Kirken den 24 October Fæstehuusmand Peder Andersen og Hustru Maren Lauridsdatter paa Skjødemark
1852 22 September Hans Peter Hansen Gelert Døbt i Kirken den 26 September Gaardmand Hans Jørgensen Gelert og Hustru Kirsten Pedersdatter paa Asboe Mark
1852 26 October Anders Pedersen Grene Døbt i Kirken den 16 Januar 1853 Gaardmand Peder Hansen Grene og Hustru Maren Kathrina Andersdatter paa Bække Mark
1852 18 December Poul Martinus Hansen Døbt i Kirken den 16 Januar 1853 Indsidder Hans Poulsen og Hustru Maren Sophie Andreasen Tymand af Kragelund
1852 16 December Andreas Clausen Døbt i Kirken den 2 Januar 1853 Gaardmand Claus Nielsen og Hustru Petronella Nielsen af Kragelund
1852 17 December Johannes Andreas Nissen Døbt i Kirken den 23 Januar 1853 Glarmester Nis Peter Hansen og Hustru Anne Marie Christiansdatter af Kragelund
1853 15 Januar Hans Peder Jensen Hjemmedøbt den 18 Januar og i Kirken den 28 Marts Huusmand  Jens Mikkelsen og Hustru Ane Margrethe Hansdatter af Bække Mark
1853 29 Januar Christen Olesen Poder Døbt i Kirken den 28 Marts Gaardmand Ole Sørensen Poder og Hustru Karen Pedersdatter fra Bække
1853 1 April Christen Jørgen Jacobsen Døbt i kirken den 24 April Huusmand Jacob Nielsen og Hustru Maren Hansen af Kragelund
1853 8 April Jens Peter Nielsen Døbt den 24 April i Lindknud Kirke Moderen Ugifte Fruentimmer Karen Pedersdatter af Lindknud. Udlagt Barnefader Aftægtsmand Peder Hansen Ulf af Bække
1853 10 Juni Søren Mathiasen Maarskov Hjemmedøbt den 16 Juni og i Kirken den 9 October Gaardmand Hans Sørensen Maarskov og Hustru Kirsten Marie Hansen af Asboe
1853 23 August Martinus Hansen Friis Døbt i Kirken den 23 October Indsidder Hans Jacobsen Friis og Hustru Anne Mette Pedersdatter paa Kragelund Mark
1853 8 September Niels Peder Jensen Hjemmedøbt den 23 October og i kirken den 20 November Gaardmand Jens Nicolai Therkildsen og Hustru Mette Marie Hansdatter fra Bække
1853 21 September Lars Frederich Jensen Døbt i Kirken den 30 October Huusmand Jens Larsen og Hustru Maren Nielsdatter paa Bække Mark
1853 2 November Thomas Jørgen Christiansen Døbt i Kirken den 26 December Gaardmand Erich Christian Christensen og Hustru Mette Cathrine Jørgensdatter Asboe
1854 16 Marts Niels Christensen   Døbt i Kirken den 14 Mai Huusmand Christen Nielsen og Hustru Voldborg Pedersdatter af Kragelund
1854 21 Marts Christen Madsen Poulsen Døbt i Kirken den 17 April Bødker Poul Mathiasen og Hustru Johanne Kathrine Christensdatter af Kragelund
1854 23 Marts Niels Christian Andersen Døbt i Kirken den 2 April Huusmand og Snedker Anders Nielsen og Hustru Anne Marie Nielsen af Bække Mark
1854 18 April Ebbe Hansen Døbt i Kirken den 5 Juni Huusmand og Snedker Hans Sørensen og Hustru Anne Dorthe Nielsen af Bække Mark
1854 21 April Christen Sørensen   Hjemmedøbt den 22 april i Kirken den 27 August Huusmand Søren Christensen Gammelgaard og Hustru Ane Marie Nielsdatter fra Asboe Mark
1854 22 april Jørgen Johansen Døbt i Kirken den 28 Mai Huusmand Johan Pedersen og Hustru Anne Hansdatter af Bække Mark
1854 30 April Gregers Nielsen Damgaard Døbt i Kirken den 21 Mai Huusmand Niels Jensen og Hustru Lene Cathrine Johannnesdatter af Bække Mark
1854 29 mai Christen Høyrup Hjemmedøbt den 26 Juni og i Kirken den 3 Juli Proprietair Thomas Høyrup og Hustru Marianne Marie Kirstine Høyrup Født Petri paa Skjødegaard
1854 19 Juli Christen Jensen Døbt i Kirken den 1 October Gaardmand Jens Laugesen og Hustru Ane Blaameir af Asboe
1854 3 September Hans Nielsen Døbt i Kirken den 29 October Huusmand Niels Madsen Skou og Hustru Voldborg Hansdatter paa Kragelund Mark
1854 28 September Jørgen Martin Hansen Friis Døbt i Kirken den 5 November Huusmand Hans Jacobsen Friis Og Hustru Ane Marie Pedersen Kragelund
1854 7 October Peder Jensen Døbt i Kirken den 20 October Gaardmand Jens Peder Jensen og Hustru Anne Marie Jørgensen af Asboe
1854 21 October Lauge Nielsen Døbt i Kirken den 21 Januar 1855 Gaardmand Niels Christian Pedersen og Hustru Maren Jensdatter af Asboe
1854 1 December Iver Peter Jessen Hjemmedøbt 1 December Død den 1 December Indsidder og Møllersvend Niels Peter Jessen og Hustru Mette Iversine Hamborg paa Bække Mark
1854 8 December Peder Laugesen Døbt i Kirken den 7 Januar 1855 Huusmand Lauge Christensen og Hustru Maren Lene Nisdatter af Kragelund Mark
1855 10 Januar Hans Hansen Clausen Døbt i Kirken den 25 Marts Gaardmand Claus Nielsen Ølgaard og Hustru Petronella Nielsen af Kragelund
1855 13 Januar En Dødfødt Dreng   Huusmand Gregers Nissen og Hustru Ane Marie Erichsen Skøtt af Bække Mark
1855 15 Januar Peder Vaaben Lassen ( Lassen bortfalder 2 Januar 1906) Døbt i Kirken den 28 Januar Gaardmand Lars Vaaben Mogensen og Hustru Rebekka Dorthea Pedersen paa Bække Mark
1855 23 Januar En Dødfødt Dreng   Huusmand Niels Madsen Fitting og Hustru Else Pedersdatter af Kragelund
1855 25 Januar Niels Heirich Jensen Døbt i Kirken den 9 April Huusmand Jens Larsen og Hustru Maren Nielsdatter paa Bække Mark
1855 1 Februar Hans Nielsen Døbt i Kirken den 18 Marts Moderen Ugift Fruentimmer Karen Nielsdatter af Asboe Mark til Barnefader udlagt Ungkarl Peder Rasmussen af Maisstrup
1855 5 Marts Søren Therkildsen Døbt i Kirken den 22 April Huusmand og Træskomand Therkild Sørensen og Hustru Elsebet Marie Nielsdatter af Bække Mark
1855 18 Marts Mads Sørensen Døbt i Kirken den 9 April Gaardmand Søren Madsen og Hustru Else Jeppesen af Kragelund Mark
1855 7 Mai Peder Johannesen Døbt i Kirken den 8 Juli Gaardmand Johannes Kastesen og Hustru Karen Pedersdatter af Bække Mark
1855 29 Mai Peder Christensen Døbt i Kirken den 17 Juni Ugift Fruentimmer Anne Christensen af Kragelund Mark Udlagt Barnefader Ungkarl Hans Jepsen af Veerst
1855 23 Juni Frands Christensen Døbt i Kirken den 29 Juli Ugift Fruentimmer Anne Mette Christensdatter paa Bække Mark. Til Barnefader udlagdes Ungkarl Frands Nielsen ??? I Lille Andst
1855 19 Juni Adolf Carl Joachim Colfack Hjemmedøbt den 24 Juni i Kirken den 16 September Frederik Joichum Christoffer Colfack og Hustru C.M.Goldenbaum af Asboe
1855 17 August Christen Pedersen Døbt i Kirken den 26 August Huusmand Peder Hansen og Hustru Marie Nielsine Frits af Asboe Mark
1855 10 August Peder Nissen Poder Døbt i Kirken den 16 September Gaardmand Nis Pedersen Poder og Hustru Anne Dorthea Hansdatter paa Bække Mark
1855 30 October Iver Peder Nielsen Døbt i Kirken den 2 December Huusmand og Møllersvend Niels Peter Jessen og Hustru Mette Iversine Hamborg af Bække Mark
1855 14 November Jens Peder Lauridsen Døbt i Kirken den 26 December Huusmand Laust Laugesen og Hustru Maren Luccasen af Asboe
1855 11 December Anders Nielsen Døbt i Kirken den 30 December Huusmand og Tømmermand Niels Madsen og Hustru Ellen Pedersdatter af Kragelund
1855 18 December Niels Hansen   Døbt i Kirken den 30 December Huusmand og Snedker Hans Sørensen og Hustru Ane Dorthea Nielsdatter paa Bække Mark
1856 8 Januar Niels Jacobsen Døbt i Kirken den 24 Februar Huusmand Jacob Nielsen V? og Hustru Else Marie Nielsdatter af Kragelund
1856 26 Januar Christian Jacobsen Lund Døbt i Kirken den 20 Marts Gaardmand Jacob Jacobsen og Hustru Ane Dorthe Nissen Staal af Asboe
1856 10 Februar Peder Jørgensen  Hjemmedøbt den 10 Februar og i Kirken den 24 Marts Gaardmand Jørgen Frandsen Christensen og Hustru Anne Nielsen af Bække
1856 9 Februar Jens Christian Clausen Christensen Hjemmedøbt den 13 Februar og i Kirken den 18 Mai Gaardmand Christen Jensen og Hustru Anne Marie Clausen af Bække
1856 12 Februar Søren Andersen Døbt i kirken den 24 Marts Huusmand Anders Sørensen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter paa Kragelund Mark
1856 19 April Anders Jensen Hjemmedøbt den 17 Mai og i Kirken den 22 Juni Gaardmand Jens Andersen og Hustru Ane Thuesen af Asboe
1856 14 Marts Niels Peter Jensen Døbt i Asminderup Kirke i Sjælland den 27 April Ugift Fruentimmer Karen Jensdatter af Asminderup Sogn. Som Barnefader udlagt Ungkarl Jens Peter Mikkelsen af Bække Sogn
1856 15 Mai Nis Hansen Døbt i Kirken den 17 August Gaardmand Hans Thomsen og Hustru Mette Kathrine Nielsdatter paa Bække Mark
1856 27 Mai Niels Sørensen Hjort Døbt i Kirken den 22 Juni Christian Hansen Hjort og Hustru Maren Sørensdatter i Kragelund
1856 11 August Niels Christophersen Hjemmedøbt den 16 August og i Kirken den 28 September Indsidder Christopher Nielsen og Hustru Helvig Andreasen paa Bække Mark
1856 1 september Jørgen Hendrik Schmidt Døbt i Kirken den 19 October Indsidder Enevold Henrick Schmidt og Hustru Frederikke Christance Elisabeth Bornhöft af Kragelund Mark
1856 12 October Jørgen Thomsen Jensen Døbt i Kirken den 1 Februar 1857 Gaardmand Jens Peter Jensen og Hustru Ane Marie Jørgensen af Asboe
1856 17 November Nicolai Jensen Døbt i Kirken den 8 Februar 1857 Gaardmand Jens Nicolai Therkildsen og Hustru Mette Marie Hansdatter fra Bække
1856 12 December Peter Hansen Døbt i Kirken den 22 Februar Gaardmand Hans Hansen Ulf og Hustru Ane Kirstine Pedersen Poder af Bække Mark
1857 6 Januar August Bernhost Colfack Hjemmedøbt den 11 Januar, Død inden Dåbens Kundgørelse i Kirken Gaardmand Frederick Jocum Christopher Colfack og Hustru C.M.Goldenbaum
1857 28 Februar Christian Andreasen Augustenborg Hjemmedøbt den 4 Marts i Kirken den 3 Mai Huusmand Andreas Jensen Augustenborg og Hustru Maren Lauridsdatter af Bække
1857 1 Marts Hans Peder Andreasen Døbt i Kirken den 17 Mai Indsidder Jens Andreasen og Hustru Marie Dorthea Jessen paa Kragelund Mark
1857 7 Marts Lars Vaaben Poulsen Lassen ( Lassen bortfalder og Vaaben sættes efter Poulsen den 2 Januar 1906 ) Hjemmedøbt den 15 Marts og i Kirken den 24 Mai Gaardmand Lars Vaaben Mogensen og Hustru Rebekka Dorthea Pedersen paa Bække Mark
1857 24 Mai Niels Andersen Hjemmedøbt den 7 Juni og i Kirken den 28 Juni Huusmand Anders Nielsen og Hustru Ane Marie Nielsen paa Bække Mark
1857 27 Juli Peder Jensen Hjemmedøbt den 2 August og i Kirken den 6 September Indsidder Jens Jensen Kirkebye og Hustru Kirstine Poder af Bække Mark
1857 5 August Henrik Vie Clausen Døbt i Kirken den 27 september Gaardmand Claus Ølgaard Nielsen og Hustru Petronelle Nielsen i Kragelund
1857 23 August Christen Jensen Hjemmedøbt den 6 september og i Kirken den 30 December Moderen Ugift Fruentimmer Ane Marie Jørgensen af Kraggelund. Udlagt som Barnefader Ungkarl Johan Jensen, som fortiden opholder sig paa Jerlevgaard
1857 27 September Dødfødt Dreng   Huusmand Christen Hansen Hjort og Hustru Maren Sørensdatter af Bække Mark
1857 6 October Hans Jacob Nielsen Døbt i Kirken den 15 November Huusmand Niels Madsen og hustru Voldborg Hansdatter af Kragelund Mark